продукт

  • Uv fluorescent pigment for anti-falsification printing

    Uv флуоресцентен пигмент за печат против фалшифициране

    UV флуоресцентен пигмент сам по себе сие безцветен и след абсорбиране на енергията на ултравиолетовата светлина (uv-365nm или uv-254nm), той бързо освобождава енергия и проявява жив цветен флуоресцентен ефект. Когато светлинният източник бъде премахнат, той незабавно спира и се връща в първоначалното невидимо състояние.